Welcome to Our Website
Total Visit( 69 )

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menetapkan bagaimana Funbies akan menyimpan dan menggunakan maklumat yang berkaitan dengan anda, dan terpakai kepada seluruh laman web www.genfive.com.my ("Laman Web").funbies.com adalah nama dagangan Genfive ("kami").

Sebelum menyerahkan maklumat kepada Perkhidmatan, sila semak Dasar Privasi ini dengan teliti.Dengan menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, anda menerima amalan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.Jika anda lebih suka bahawa kami tidak mengumpul dan memproses maklumat tentang anda, sila jangan berikan kepada kami dan tidak mengakses Perkhidmatan.

Sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini akan dipaparkan di Laman Web.

Maklumat yang kami kumpulkan

Mungkin ada kalanya (seperti apabila anda membeli atau memesan produk, melanggan perkhidmatan, mendaftar untuk menerima katalog, atau menyertai peraduan, sweepstakes atau promosi, dan lain-lain) apabila kami meminta anda memberikan maklumat hubungan tertentu tentang diri anda, seperti nama anda, alamat penghantaran / bil, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna media sosial, maklumat kad kredit, tarikh lahir, jantina, dan maklumat lain.Kami mungkin mengumpul maklumat tentang lokasi fizikal anda. Kami juga mungkin mengekalkan rekod pembelian produk anda.

Mungkin ada kalanya (seperti apabila anda membeli atau memesan produk, melanggan perkhidmatan, mendaftar untuk menerima katalog, atau menyertai peraduan, sweepstakes atau promosi, dan lain-lain) apabila kami meminta anda memberikan maklumat hubungan tertentu tentang diri anda, seperti nama anda, alamat penghantaran / bil, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna media sosial, maklumat kad kredit, tarikh lahir, jantina, dan maklumat lain.Kami mungkin mengumpul maklumat tentang lokasi fizikal anda. Kami juga mungkin mengekalkan rekod pembelian produk anda.

Sama ada atau tidak untuk memberikan maklumat tersebut adalah pilihan anda sendiri.Tetapi jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami minta, anda mungkin tidak dapat membeli produk, atau mengakses perkhidmatan, tawaran dan kandungan tertentu di laman web kami.Di samping itu, kami mungkin perlu menghubungi anda melalui telefon, e-mel atau mel untuk menangani soalan atau isu khusus untuk pesanan, kemasukan, dan lain-lain, walaupun anda telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran daripada kami.

Kami menghormati dan mematuhi dengan tegas oleh keinginan pengguna untuk menggunakan maklumat yang diberikan kepada kami dengan tepat untuk tujuan yang telah mereka berikan kepada kami.Data peribadi yang dikemukakan melalui daftar akaun atau laman rangkaian sosial disimpan untuk tujuan perkhidmatan pelanggan masa depan.

Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi pelanggan jika diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang yang berkenaan, oleh badan kerajaan atau oleh agensi penguatkuasaan undang-undang.

Cara kami menggunakan maklumat hubungan anda

Kami menggunakan maklumat hubungan anda untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang anda minta serta untuk tujuan analisis dan pemasaran, seperti:

  • untuk menilai dan memproses permintaan anda untuk pembelian produk dan/atau perkhidmatan kami;
  • untuk mendaftarkan anda sebagai pelanggan Genfive;
  • mengesahkan, menghantar dan menjejaki pesanan anda, atau pendaftaran;
  • berkomunikasi dengan anda tentang pesanan anda, atau pendaftaran;
  • menganalisis keutamaan, trend, dan statistik;
  • memaklumkan kepada anda tentang produk, perkhidmatan dan tawaran baru kami; dan

Kami menghubungi anda hanya dengan cara yang serasi dengan pilihan komunikasi anda.Setakat yang diperlukan untuk tujuan tersebut, kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat hubungan anda adalah tepat, lengkap, terkini, dan sebaliknya boleh dipercayai.

Penyediaan data kepada pihak ketiga

Genfive menugaskan syarikat dan individu lain untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami, seperti memenuhi pesanan, menyampaikan pakej bagi pihak kami, menyediakan hasil carian dan pautan, dan memproses pembayaran kad kredit.Pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Maklumat Hubungan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka tetapi tidak boleh menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Storan data

Genfive menggunakan vendor pihak ketiga untuk menyediakan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, dan teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan funbies.com.my.Walaupun Fubies memiliki kod, pangkalan data, dan semua hak untuk laman web Genfive, anda mengekalkan semua hak untuk data anda.

Pautan ke laman web dan perkhidmatan lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, dan beberapa perkhidmatan kami memberikan anda akses kepada perkhidmatan pihak ketiga.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas cara laman web dan perkhidmatan pihak ketiga memproses maklumat peribadi anda.Kami tidak menyemak laman web dan perkhidmatan pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap laman web dan perkhidmatan pihak ketiga tersebut atau amalan privasi mereka.Sila baca kenyataan privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda akses dari laman web atau perkhidmatan kami.

Pengubahsuaian Dasar

Kami boleh meminda dan/atau mengemas kini Dasar Privasi ini secara berkala pada bila-bila masa dengan menyiarkan terma yang dipinda di laman web kami.Sekiranya berlaku pindaan, semua terma akan berkuatkuasa selepas ia mula-mula diposkan ke laman web Genfive.Penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan Genfive, sistem dan rangkaian akan membentuk penerimaan anda terhadap sebarang perubahan atau penambahan kepada Dasar Privasi ini.

Soalan

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, atau urusan anda dengan laman web kami, sila hubungi kami di contact@genfive.com.my.